PROVOZNÍ ŘÁD

PROVOZNÍ ŘÁD VOLEJBALOVÝCH KURTŮ LUŽÁNKY 

 • Rezervace kurtů provádí odpovědná osoba uživatele v elektronickém rezervačním systému na stránkách www.volejbal-luzanky.cz, případně telefonicky na čísle +420 775 766 592 v ojedinělých případech osobně přímo u obsluhy kurtů.
 • Uživatelé kurtů jsou povinni dodržovat ROZPIS KURTŮ platný pro daný den, který je vyvěšen v blízkosti vstupu pro hráče.
 • U mládežnických týmů a skupin musí být po celou dobu pronájmu na kurtu přítomna odpovědná osoba starší 18-ti let.
 • Po skončení pronájmu je uživatel povinen provést úklid kurtu dle POKYNŮ PRO ÚPRAVU KURTŮ tak aby byl připraven pro další použití.
 • Platbu za pronájem je uživatel povinen provést neprodleně po skončení pronájmu.
 • Klíč od šatny, vyzvedává odpovědná osoba uživatele u obsluhy Volejbalových kurtů Lužánky. 
 • Klíč od šatny je vydáván oproti kauci 100,- Kč, případně oproti kupónu pro výdej klíčů, který je příslušenstvím průkazu Volejbalových kurtů Lužánky.
 • Uživatel je povinen vrátit šatnu prázdnou a zametenou bezprostředně po ukončení pronájmu kurtu, obsluha má před vrácením kauce právo provést kontrolu šatny.
 • Zapůjčování nábytku a manipulace s vybavením šaten je možná jen se souhlasem obsluhy a po zapůjčení je uživatel povinen vrátit věci zpět na své místo.
 • Zájemci o poskytnutí skříněk pro uskladnění sportovních potřeb kontaktují obsluhu Volejbalových kurtů Lužánky.
 • V prostoru šaten je zákaz odkládání a ukládání věcí mimo vyhrazené skříňky.
 • Uskladnění cenných věcí je možné u obsluhy Volejbalových kurtů Lužánky.
 • Do prostoru hřišť je přísný zákaz vstupu se sklem a to jak jeho vynesením ze zahrádky, tak i donesením vlastního.
 • V celém areálu Volejbalových kurtů Lužánky je zákaz volného pohybu psů.
 • Do prostoru hřišť je zákaz vstupu s jízdními koly, pro jejich odkládání jsou určeny stojany v blízkosti skladu antuky.
 • Do prostoru Volejbalových kurtů Lužánky, je zákaz vjezdu všech motorových vozidel včetně motocyklů a skútrů, s výjimkou vozidel zásobování a vozidel se souhlasem provozovatele.
 • V celém areálu Volejbalových kurtů Lužánky je zakázána jakákoliv propagační, reklamní a prodejní činnost bez souhlasu provozovatele.
 • Návštěvníci a uživatelé jsou povinni udržovat pořádek v používaných společných prostorách Volejbalových kurtů Lužánky, jako jsou toalety, sprchy a podobně.

 

ODPOVĚDNOU OSOBOU U MLÁDEŽNICKÝCH DRUŽSTEV JE VÝHRADNĚ TRENÉR NEBO ASISTENT TRENÉRA.

 

V Brně dne 1. 5. 2023                                                                         Volejbalový klub Královo Pole
POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU KURTŮ

Před zahájením sportování
Zajistit dostatečné pokropení kurtu – (hra na suchém kurtu zvyšuje neúměrně prašnost a zároveň způsobuje nadměrné opotřebení kurtu)

V průběhu sportování
Zajistit dostatečné pokropení kurtu
Používat vhodnou sportovní obuv s podrážkou určenou pro antukový povrch

Po ukončení sportování
Před závěrečným úklidem zajistit zvednutí sítě minimálně 1m nad zem
Zajistit připevnění volejbalových antének na síť
Zajistit dostatečné pokropení kurtu před zametení
Zajistit křížné zametení celého kurtu velkým smetákem = hřiště + volná zóna
V případě větších nerovností a poškození zajistit srovnání kurtu hrablem
Zajistit úklid nezasukované hadice pod empajr
Zajistit úklid nářadí zpět ke skladu antuky
Poškození kurtu nebo jeho příslušenství hlásit neprodleně obsluze