PROVOZNÍ ŘÁD

PROVOZNÍ ŘÁD VOLEJBALOVÝCH KURTŮ LUŽÁNKY 

 • Rezervace kurtů provádí odpovědná osoba uživatele v elektronickém rezervačním systému na stránkách www.volejbal-luzanky.cz , případně telefonicky na čísle +420 775766592 v ojedinělých případech osobně přímo u obsluhy kurtů.
 • Uživatelé kurtů jsou povinni dodržovat ROZPIS KURTŮ platný pro daný den, který je vyvěšen na nástěnce vedle BUFETU ANTUKA a v blízkosti vstupu pro hráče.
 • U mládežnických týmů a skupin musí být po celou dobu pronájmu na kurtu přítomna odpovědná osoba starší 18-ti let.
 • Po skončení pronájmu je uživatel povinen provést srovnání, zametení a pokropení kurtu, tak aby byl připraven pro další použití.
 • Klíč od šatny vyzvedává odpovědná osoba uživatele u obsluhy Volejbalových kurtů Lužánky.
 • Klíč od šatny je vydáván oproti kauci 100,- Kč, případně oproti kupónu pro výdej klíčů, který je příslušenstvím průkazu Volejbalových kurtů Lužánky.
 • Uživatel je povinen vrátit šatnu prázdnou a zametenou bezprostředně po ukončení pronájmu kurtu, obsluha má před vrácením kauce právo provést kontrolu šatny.
 • Zapůjčování nábytku a manipulace s vybavením šaten je možná jen se souhlasem obsluhy a po zapůjčení je uživatel povinen vrátit věci zpět na své místo.
 • Zájemci o poskytnutí skříněk pro uskladnění sportovních potřeb kontaktují obsluhu Volejbalových kurtů Lužánky.
 • V prostoru šaten je zákaz odkládání a ukládání věcí mimo vyhrazené skříňky.
 • Uskladnění cenných věcí je možné u obsluhy Volejbalových kurtů Lužánky.
 • Do prostoru hřišť je přísný zákaz vstupu se sklem a to jak jeho vynesením ze zahrádky, tak i donesením vlastního.
 • V celém areálu Volejbalových kurtů Lužánky je zákaz volného pohybu psů.
 • Do prostoru hřišť je zákaz vstupu s jízdními koly, pro jejich odkládání jsou určeny stojany v blízkosti skladu antuky.
 • Do prostoru Volejbalových kurtů Lužánky je zákaz vjezdu všech motorových vozidel včetně motocyklů a skútrů, s výjimkou vozidel zásobování a vozidel se souhlasem provozovatele.
 • V celém areálu Volejbalových kurtů Lužánky je zakázána jakákoliv propagační, reklamní a prodejní činnost bez souhlasu provozovatele.
 • Návštěvníci a uživatelé jsou povinni udržovat pořádek v používaných společných prostorách Volejbalových kurtů Lužánky, jako jsou toalety, sprchy a podobně.

ODPOVĚDNOU OSOBOU U MLÁDEŽNICKÝCH DRUŽSTEV JE VÝHRADNĚ TRENÉR NEBO ASISTENT TRENÉRA.

V Brně dne 01.08.2014                                                                         Volejbalový klub Královo Pole

 

Ke stažení zde.