Bezplatné užívání kurtů

Na základě smlouvy mezi provozovatelem Volejbalových kurtů Lužánky a Statutárním městem Brnem je možno poskytnout brněnským mládežnickým volejbalovým klubům využití Volejbalových kurtů

Lužánky pro tréninky a utkání bezplatně při splnění následujících podmínek.

 • Klub je registrován ČVS
 • Klub má adresu na území města Brna
 • Po celou dobu využívání volejbalových kurtů bude přímo na hřišti přítomna odpovědná osoba klubu starší 18-ti let.
 • Družstva využívající kurty budou dodržovat PROVOZNÍ ŘÁD VOLEJBALOVÝCH KURTŮ LUŽÁNKY
 • Družstva, která budou bezplatně užívat kurty, jsou mládežnická (do dovršení věku 19-ti let)
 • Klub zašle požadavek na využití kurtů v období 05-06 každého roku nejpozději do 15.4. t.r.
 • Klub zašle požadavek na využití kurtů v období 07-08 každého roku nejpozději do 15.6. t.r.
 • Klub zašle požadavek na využití kurtů v období 09-10 každého roku nejpozději do 15.8. t.r.

Pro bezplatné užití mládežnickými družstvy jsou v uvedených časech vyhrazeny následující počty kurtů.

 • Po – Pá     09:00 – 17:00     7 kurtů
 • Po – Pá     17:00 – 21:00     3 kurty
 • So – Ne     09:00 – 21:00    6 kurtů

Provozovatel má právo upravit doby pronájmu oproti požadavky klubů na využití kurtů v návaznosti na kapacitu kurtů.

 

V Brně dne 1.8.2014

 

Ke stažení zde.